Samme dag som regjeringa legg fram ny folkehelsemelding, renn aviser og blad over av oppslag og reklame for alkohol og bruk av meir rusmiddel no framfor påska.