Frivillig i Røde Kors forsøkte å be tilskuer slette video etter en person fikk et illebefinnende på en konsert.