Kanskje skal ein vente litt med å heise flagget, men Budstikka hadde nett eit oppslag frå Driva om Speira Recycling Services AS som har teke over anlegga både på Raudsand og Rød, etter Real Alloy. Industriverksemda er tufta på utvinning av aluminium frå saltslagg som vert importert sjøvegen frå Storbritannia