Det trykket Kjetil Rekdal nå opplever, har han aldri kjent på før. Nå prøver han å skjerme spillerne fra det samme presset.