Selskapet Ocean Gem planlegg å bygge eit anlegg for smoltproduksjon på Harøya. Kanskje blir det også landbasert matfiskproduksjon.