Fredag presenterte Hydro Sunndal et overskudd før renter, skatt og avskrivinger på 1 216 millioner kroner for andre kvartal i 2023.