Mellom fjord og fjell ligger denne frodige innlandsøya som er kjent for sitt sammensveisede lokalsamfunn der kulturlivet, samholdet og småindustrien trives.