Det er åpnet konkurs i det lokale selskapet Nesset Sand AS.