Samtidig som vi må jobbe for å redusere klimagassutslippene, må vi som kommune tilpasse oss de klimaendringene vi allerede ser og som vil komme. Venstre vil at Molde kommune skal prioritere klimatilpasningstiltak. Det vil trygge befolkningen og gi betydelige økonomiske innsparinger på lengre sikt.