Fylkestinget har innvilget 50 millioner ekstra til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet, og nå er det klart at 42 millioner går til ny asfalt.