Arbeidet med å bygge ny veg gjennom tettstedet Veblungsnes starter trolig neste år. – Vi regner med å gå i markedet med Veblungsnes-prosjektet rundt årsskiftet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier AS.