Ho er oppvaksen tre hus bortanfor Løvikremma Kystgard, hatt sommarjobb der sidan ho var 15 og tatt mastergrad i kulturminneforvaltning. Laurdag inviterte Jannicke Hesthol Løvik (24) og dei frivillige på Løvikremma Kystgard til olsokfeiring og Barnas Dag.