Molde skal få sin egen rose – nå blir det navnekonkurranse. Og rosedåp med bobler i dansk stil.