Rekkverksentreprenøren Arvid Gjerde AS, som holder til i Rauma, skal bygge vegrekkverk på Østlandet.