Lovpålagte tjenester gir Molde kommune et begrenset handlingsrom for å spare i helse og omsorg, men tiltak er mulig om man planlegger godt nok.