Samferdsel handler også om midler til veger mellom fjordene der folk bor og lever sine liv – ikke bare til fjordkrysninger.