Økonomiprofessor Arild Hervik (73) var den sentrale aktøren som gjorde Møreforsking Molde til en ledende nasjonal forskningsinstitusjon på sine felt. Nå blir den nedlagt.