Torsdag 10. august starter Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt for å fjerne tapte fiskeredskaper fra fiskefelt i havet.