Nå er det mulig å avgi sin forhåndsstemme i kommune- og fylkestingsvalget.