Tilsvar til Atle Bell. Klargjøring: Jeg er veldig glad du bruker stemmeretten din! Men når det kommer til Møreaksen er det et par ting jeg må kommentere som øyboer, pendler og listekandidat for Senterpartiet