Eg er merkeleg nok glad i fylkesstatistikk, til trass for at det er ganske depressiv lesing her i fylket. Talet ungdomar går kraftig ned, vi har negativ nettoflytting, innvandrarane flyttar herifrå etter kort tid, fleire personar i 20-åra flyttar herifrå enn resten av landet og talet eldre over 80 år vil nær doble seg dei neste 10-15 åra.