Statsforvalteren sier nei til at Moldemannen Jan Petter Blankholm skal få den livsnødvendige medisinen Myozyme.