Molde undersøker nå om kommunen er rammet av feilen som gjør at bekymringsmeldinger til barnevernet kan ha gått tapt.