Posisjonen mistet flertallet i Molde kommunestyre like før opptellingen var over. Nå begynner samtalene.