Etter at begge fastlegene ved legekontoret sa opp, står Midsund i fare for å bli uten fastlege. Enhetsleder for helsetjenester i Molde kommune, Tove Martinsen, forteller at det jobbes for å bedre fastlegesituasjonen i kommunen.