Vegvesenet foreslo at vegen til Nyhamna på Aukra skulle overtas av staten. Fylkeskommunedirektøren mener det ikke er nødvendig.