Kommunalsjefen overvurderer kommunens handlingsrom overfor innbyggere med funksjonshemming, mener Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.