Molde kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Dette påvirker Moldeskolen i form av stram økonomi.