Den 19. desember 2022 ble verdens land enige om et nytt globalt rammeverk for naturmangfold med mål om at minst 30 % av land og 30 % av hav på jorden skal bevares innen 2030 og at all natur skal forvaltes bærekraftig.