Pedagog Vegard Eines har sett de klassiske foreldretabbene i barnehagen daglig. – Man er enten for bestemt eller for dullete.