– Det kan være ulike årsaker til at vi viser motstand mot tilbakemeldinger.