Vi lever i ei dyrtid. Fortsetter renta å stige i takt med prisene, kan det bli en krevende høst. Men noen er optimister.