Kronprinsesse Mette-Marit er sykmeldt fra 13. september og to uker fram i tid. Hun blir dermed ikke med på en tur til Stockholm.