Tor Sevaldsen Bakeri AS er slått konkurs. 26 ansatte mister jobben.