Kong Harald er friskmeldt og vil hilse barnetoget fra slottsbalkongen 17. mai