Vi mangler lærere, sykepleiere, leger, jordmødre, vi sliter med rekruttering innen IT, fergemannskaper og i industrien m.m. Det har i lang tid vært flere ledige jobber enn antall arbeidsledige.