Kjerringsundet, det oversjøiske sambandet som binder sammen øyene Gossen og Otrøya, må allerede bygges før utbyggingen av riksveiprosjektet Møreaksen. Det nye innbyggerforslaget til kommunestyret i Aukra trenger 70 underskrifter for å komme på dagsorden.