Gaute Grøtta Grav la seg flat for manglende dokumentasjon på oppsatte bygg. Nå klager han på kommunens vedtak. – En høyst vanlig misforståelse, heter det i klagen.