Stadig flere familier rammes og opprøres av dyrtid og økende offentlig fattigdom!