Ungdomsbefolkningen i Aukra er betydelig og heldigvis økende. De unges syn på hva som er nødvendig for å etablere et inkluderende og bærekraftig lokalsamfunn, er viktig og avgjørende.