Etter strandrydding på Tautra inviteres alle til gratis middag og konsert med Bjørn Tomren i Midsund. Inntekter fra ryddinga går til et spesielt formål.