I Hollywood har nærmest alle yrkesgruppene involvert i filmarbeidet sin egen prisutdeling – så også dem som jobber med å finne locations til innspillinger.