Et ekspertutvalg forslo store kutt i de statlige overføringene til kystfylkene som ville rammet Møre og Romsdal knallhard. Nå er kuttforslaget lagt i en skuff.