Å bli gjort usynlig – av medelever, andre foreldre og samfunnet for øvrig – gjør noe med et barn. Vi kan alle bli bedre på å lytte når barn forteller, se dem når de trenger å bli sett, og være med på å sikre at barn føler seg trygge.