Til høsten skal vi velge nye politikere til å styre landets kommuner og fylker. Folkehelse, integrering, idretts- og aktivitetstilbud, ungdomspolitikk, rus- og frafallsproblematikk og økonomiske barrierer er noen av sakene våre lokalpolitikere må arbeide med.