Eldreomsorgen har av helt naturlige grunner fått stor oppmerksomhet gjennom årets valgkamp. Dette er en av de viktigste oppgavene som kommunene har, og som de må finne gode løsninger på. Generelt er det god eldreomsorg i Norge, og også i Molde.