Man leser i dagens Romsdals Budstikke at selskapet Wind Catching Demo AS ønsker å etablere en “Havvindpark” på 100 kvadratkilometer utenfor Buagrunnen.