Leveregelen er at om noe skal inn i huset, må noe annet ut. – Hvis det blir for vanskelig, kjøper jeg heller ikke noe nytt, sier Tone Haagenrud (56).