Det er nå blitt gratis å ta ferge til og fra alle øyer og kystsamfunn som mangler veiforbindelse til fastlandet.