Noe har endret seg i måten vi oppdrar våre små gutter på. Jeg holder fast i håpet.